Avada Accountant Logo Retina
0912 152 366

Smart Parking gói cơ bản

Trang chủ » Smart Parking gói cơ bản
3011, 2023

Smart Parking gói cơ bản

30/11/2023|Sản phẩm|

Hệ thống giữ xe thông minh tích hợp phần thiết bị kiểm soát ra vào với phần mềm chuyên nghiệp SmartParking. Gói cơ bản của phần mềm mang đầy đủ các đặc điểm, tính năng quan trọng nhất để vận hành hệ thống. Người sử dụng có thể dễ dàng kiểm soát từng phương tiện ra vào điểm, quản lý dữ liệu doanh thu, an ninh bãi xe hiệu quả nhất. Đặc điểm chính Nhận dạng biển số xe tự động, tỷ lệ chính xác tuyệt đối Đồng bộ dữ liệu Server – Client ...

Go to Top